Alarmoverføring

Vet du om alarmanlegget ditt har forbindelse med vaktsentral? Hvis svaret er nei, er du kanskje en av mange som står uten sikkerheten du har betalt for. Alarmoverføring er det ofte ingen som har ansvar for å overvåke, med mindre du benytter deg av en tjeneste som gjør nettopp det.

Hvordan virker alarmoverføring?

I samarbeid med Safetel AS sørger vi for at alarmen alltid kommer frem til riktig mottaker.. Vi ruter enkelt alarmer til din driftsorganisasjon, og Safetel overvåker forbindelsen mellom alarmanlegget og den aktuelle vaktsentralen (eks politi og brannvesen). Safetel-senderne benytter mobilnettet som bærer for kontroll- og alarmkommunikasjon, som gir svært god dekning, enkel installasjon og ikke minst stabilitet - Safetel har meget høy oppetid på sine tjenester.

Kontrollhyppighet

Hvor hyppig forbindelsen kontrolleres, kommer an på kundens sikkerhetsbehov. De 3 nivåene på kontrollkommunikasjonen følger internasjonalt definerte standarder:

  • Kontroll hvert 3. minutt, som benyttes for høysikkerhetskunder som banker, skoler og sykehjem
  • Kontroll hvert 30. minutt, som benyttes for bedriftskunder som kjøpesenter, kontorbygg og små, oversiktlige bygg
  • Kontroll hver 25. time, som ofte benyttes til privatboliger, teknisk overvåkning, osv.

Sikkerhetsnivået på ditt alarmanlegg kan økes ved bruk av fjernovervåking. Les mer om fjernovervåking av anlegg.