El Kontroll Næring

Krøderen Elektro  AS utfører Elkontroll av alle typer næringseiendommer næring, med Nemko -sertifisert kontrollør, NEK 405-3 Elkontroll næring

Eksempler på næringseiendommer er:

  • Forretnings- og Kontorlokaler
  • Verksteder
  • Landbruk
  • Borettslag og sameier
  • Overnattingssteder og serveringssteder

 

Er godkjent som uavhengig tredje parts kontrollør i anlegg som Krøderen Elektro også har installasjon eller internkontroll hos.

 

 

 

 

Andre Tjenester.

Krøderen Elektro AS tilbyr dokumentkontroll og verifikasjon av leverte anlegg. Dette kan med tredjepartskontroll eller en garantikontroll for å verifisere om utførte arbeider er som avtalt eller bestilt.

 Krøderen Elektro AS kan også bistå med sluttkontroll og utarbeiding av manglende dokumentasjon. Eksempler på dette kan være verifikasjon og dokumentasjon av varmekabler.

Krøderen Elektro AS leverer ikke dokumentasjon på andres utførte jobber, heller ikke jobber utført av ufaglærte, men kan bistå med og få anlegget i hht forskrift og dokumentere det som lar seg gjøre i etterkant.