El takst

Skadetakst.

Krøderen Elektro AS tilbyr tilstandsvurdering av det elektriske anlegget i forbindelse med boligsalg/kjøp.

 Tilstandsvurderingen vil vurdere om det elektriske anlegget i boligen er sikre å bruke, samt at de er utført etter gjeldende elektroregelverk, dvs. lov og forskrift, med eventuelle underliggende normer.

Rapporten utarbeides som et tillegg til Boligsalgs-/Eier skifterapport, er tilpasset elektroregelverket, men tar utgangspunkt i NS 3600 - Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig, NS -3424 - Tilstandsanalyse om byggverk og NS 3451 – Bygningsdelstabellen.

Eierskiftetakst.

Krøderen Elektro AS utfører skadetakst på elektriske anlegg på alle typer boliger og fritidsboliger.

Vi tilbyr også tilstandsvurdering av av det elektriske anlegget i forbindelse med nybygg og eierskifte. Her blir det evaluert om de elektrotekniske installasjonene i boligen er sikre å bruke, samt at de er utført etter gjeldende elektroregelverk, dvs. lov og forskrift, med eventuelle underliggende normer.

Ved eierskiftesaker, vil opplysninger i takst og salgsprospekt også vurderes opp mot Avhendingsloven og Markedsføringsloven

Ved nybygg vil avtale/leveransebeskrivelse legges til grunn.

El Kontroll Næring.

Krøderen Elektro  AS utfører Elkontroll av alle typer næringseiendommer næring, med Nemko -sertifisert kontrollør, NEK 405-3 Elkontroll næring

Eksempler på næringseiendommer er:

  • Forretnings- og Kontorlokaler
  • Verksteder
  • Landbruk
  • Borettslag og sameier
  • Overnattingssteder og serveringssteder

 

Er godkjent som uavhengig tredje parts kontrollør i anlegg som Krøderen Elektro også har installasjon eller internkontroll hos.