Fjernovervåking av anlegg

Krøderen Elektro AS er blant de første selskapene i Norge som kan tilby drift og teknisk fjernovervåkning av sikkerhetsanlegg. Alle unormale statuser vil komme frem på vårt overvåkningssystem, som er linket til Safetel-senderen hos kunden. Avhengig av hvilken aksjonsplan som er avtalt kan vi ringe og informere om status, eller rykke ut og utbedre feil/alarm. I tillegg til Safetels oversikt over alarmforbindelsen, er dette en svært god måte å holde kontroll over sikkerhetsanlegg på.

Hensikten med fjernovervåking

Vi er ikke en erstatning for alarmstasjoner, vaktselskaper eller brannvesen. Vårt område er den tekniske driftsovervåkingen av anleggene, som er myntet på å fange opp eventuelle feil og mangler før uhellet er ute. Fordi driftsovervåking svært ofte er manglende, finnes det mange som har feilaktige sikkerhetsanlegg uten at de selv er klar over det. I verste fall har dette fatale konsekvenser. For eksempel kan batterier og sikringer være defekte, og ved strømbrudd går sikkerhetsanlegget ned for telling. Slike feil vil vi fange opp, og du vil bli informert slik at du kan iverksette tiltak for å utbedre dette   Alle hendelser, aksjonsplaner og –rapporter osv. loggføres for ytterligere oversikt. 

Ring oss eller benytt skjemaet til høyre for mer informasjon, eller tilbud på alarmoverføring eller driftsovervåkning.

Du kan også lese om vår alarmoverføringstjeneste.