Oversikt over tildelt verneutstyr og personlige effekter.

Kryss av for om dere har eller om dere mangler noe.
(Tenk dere om så dette blir riktig).Navn: *
Telefonnummer:
E-postadresse:

Kjører du firmabil eller privatbil?:

Reg. nummer:
Kilometer stand:

Jobber du på prosjekter/selvstendig:


Personlig verneutstyr:

Rød skrift kun for de med bil:
1000V hansker:
Førstehjelpsutstyr pr. bil :
AUS-verktøy.(Isolert duk, isolerte tenger, isolerte skrutrekkere for små AUS jobber)
Felles AUS utstyr ved avd ved planlagte større jobber.:


Alt under skal fylles ut av alle:

Hjelm m/ hørselvern/briller:
Vernebriller:


Forskrifter:

FEL Forskrifter om elektrisk lavspenningsanlegg:
Montørhåndboka 2014:
FSE-2006:

Internkontrollhåndbok:

IK-håndboka er mottatt og innholdet er forstått:

Instrumenter/div:

Lærling skal kun ha spenningstester, andre instrumenter lånes av montør.
Megger/ Kontinuitetsmåler (Skriv opp type):
Type megger:
Spenningstester / multimeter:
Amperemeter:
Måler ledning for kontinuitetsmåling, f. eks sneller med 50-100 m ledning:
Momentnøkkel:

Melding: