Industri

Tilfredsstiller du myndighetenes krav til internkontroll i din bedrift? Bedriftens leder står, i henhold til loven om el-tilsyn, ansvarlig for en systematisk gjennomgang av det elektriske anlegget. Det ansvaret kan vi ta, med et skreddersydd opplegg tilpasset den enkelte bedrift.

Dette innebærer:

  • Tilsyn etter avtalte sjekkpunkter
  • Tiltaksplan for eventuelle utbedringer
  • Om nødvendig, utarbeiding av vedlikeholdsplan med arbeidsoppgaver og rutiner for eventuelt vedlikeholdspersonell i bedriften, samt oppfølging med tilsyn i faste intervaller

Vårt web-baserte internkontrollsystem ivaretar alle krav som er satt til internkontroll, og gir en meget god oversikt over tilstanden til det elektriske anlegget.