Lærlingavtale

Krøderen Elektro AS er en opplæringsbedrift tilknyttet Elfob.

Elfob står for El-fagenes opplæringskontor Buskerud. Se www.elfob.no.
Vi er en godkjent opplæringsbedrift for:

ELEKTRIKER OG TELEKOMMUNIKASJON

Vi har pr.d.d. 28 lærlinger innen elektro. Antall lærlinger de siste årene har ligget på fra 2-5 per år.

Inntaket av lærlinger foregår i hovedsak gjennom Elfob. I noen tilfeller søker vi om fortrinn som en avtale mellom lærebedrift og lærling, det kan være spesielle grunner som familiære eller arbeidsmessige. Dette sendes på egne skjemaer.

I hovedsak kommer lærlingene fra Åssiden, Ringerike og Rosthaug videregående skoler.

Vi har faglig leder og tilsynsvalgt for hver gruppe:

ELEKTRIKER
Faglig leder: Vegard Jelstad

TELEKOMMUNIKASJON
Faglig leder: Torbjørn Aasen

Vi har i alle år satset på å være en god lærebedrift for å opprettholde rekrutteringen til bransjen, også i år hvor ordretilgangen er noe mindre. De aller fleste av våre ansatte er et produkt av egen opplæring.

Rest-teori
I løpet av læretiden skal det gjennomføres undervisning i restteori, som foregår i Elfobs lokaler i Mjøndalen.

Avlegging av fagprøve
Avlegging av fagprøve utføres nå på Elfobs prøvestasjon i Mjøndalen.