Styringsanlegg

Har du hørt om Smarthus? Trodde du det bare var nybygg som kunne være det? De fleste hus kan få gode smarthus-løsninger. Gled deg til en lettere hverdag.

Vi tilbyr en komplett løsning med full integrasjon av lysstyring, varmestyring, solavskjerming, brannvarsling og tyverialarm. Med et enkelt tastetrykk kan du sette boligen eller hytta i den innstillingen som passer for situasjonen. For eksempel når du forlater boligen slås alt lys av, varmen senkes, alarmen aktiveres, og markisene ruller inn. Helt enkelt! ...og det er ikke noe problem om du glemte å trykke på knappen. Du kan koble deg på med mobiltelefonen mens du sitter på bussen.

Hva innebærer et smarthus?

Smarthus er et begrep som omfatter en rekke energisparende, praktiske, sikkerhetsmessige og komfortskapende tiltak i huset eller hytta.

Les mer om smarthus >>


Næringsbygg/skoler

Vi tilbyr en komplett løsning med full integrasjon av:

Vi erstatter også hele eller deler av sonereguleringen av ventilasjonen. Standardiserte grensesnitt mot byggets SD-anlegg eller full skjermstyring med energioppfølging er også typiske ansvar vi tar i prosjekter. Vi kan også stå for full programmering, idriftsettelse og opplæring. 

Omsorgsboliger

Vår komplette sykesignalløsning innebærer:

  • Smykkesendere med IR eller ultralyd
  • Snortrekk
  • Komfyrvoktere
  • Tilstedemarkering
  • Varsling til mobiltelefoner
  • Visualisering med logging i vaktrom

I tillegg kan vi stå for opplæring, idriftsettelse og full programmering.

Bolig og hytte

Med vår totalløsning får du full integrasjon av: