Er ditt el-anlegg oppdatert?

Nesten 50 % av alle branner har sin opprinnelse i det elektriske anlegget. Derfor er det viktig at ditt el-anlegg er up-to-date.

Magnus Berg, elektriker i Krøderen Elektro. Foto: NYG

Nytt sikringsskap

Sikringsskapet er selve hjertet til ditt el-anlegg.

Eldre sikringsskap er ikke bygget for størrelsen på og antallet elektriske apparater vi har i våre boliger i dag, og trenger ofte flere kurser og kabler med større dimensjoner for å være trygt og driftssikkert.

Krøderen hjelper deg med å bytte ut hele skapet eller oppgradere sikringene og sette inn renoveringsramme i ditt eksisterende skap.

Når sjekket du sist?

Som eier av et el-anlegg er det du som er ansvarlig for at anlegget er i forskriftsmessig og forsvarlig stand.

For å sørge for at anlegget ditt er forsvarlig, bør det kontrolleres av en godkjent elektromontører hvert femte år. Våre dyktige elektromontører utfører kontroller av ditt el-anlegg og gir deg en tilstandsrapport.