Investeringen i et solcelleanlegg gir åpenbare energifordeler for bedrifter

De fleste større bedrifter og næringsbygg har stort takarealet. Har dere tenkt på at det faktisk kan være en stor energiressurs for dere? Ved å installere et solcelleanlegg kan dere produsere strøm hver dag. Det er flere fordeler med solcelleanlegg for næringsbygg; - Bra for miljøet - Mindre CO2-utslipp - Lavere strømregning - Samfunnsansvar

Konkurransefortrinn

Det er en kostnad knyttet til installasjon av solcelleanlegg, men med høye strømpriser, og mange kunders krav til bærekraft og miljøvennlige samarbeidspartnere er det også et konkurransefortrinn. Det er altså ikke bare en vanlig investering, men representerer mer et aktivt valg om å bidra til en mer miljøvennlig fremtid.

 

 

Lagre eller selg overskuddsstrøm fra solcelleanlegget

Dersom dere monterer solcelleanlegg vil dere begynne å produsere strøm til eget forbruk umiddelbart. Strømmen dere produserer brukes til daglige forbruk, som for eksempel belysning og oppvarming og kanskje også deler av produksjonen. I tillegg kan dere enten lagre overskuddsstrøm i batteribanker eller selge den til nettselskapet dere er tilknyttet.

 

Våre elektromontører er sertifiserte for komplett installasjon av solcelleanlegg, og i det vi forlater bygget produserer anlegget strøm. Anleggene er koblet til internett, og med egen app har du til enhver tid oversikt over produksjon, driftsstatus og mye mer.

 

Alt av smarte energiløsninger til bedrifter og næringsbygg

Få alt du trenger til ditt bygg –  solcellepanel på taket, ladeløsninger for elbil og andre energiøkonomiserende tiltak for bedre energiutnyttelse.