17.04.2023

Automatisk strømstyring – Lavere strømregning og støtte fra Enova

Ønsker du å få bedre kontroll på dine strømkostnader? Krøderen Elektro hjelper deg i gang med automatisk strømstyring og bistår gjerne med forslag og løsninger som kan gi økonomisk tilskudd fra Enova.

Det kan være mange kroner å spare med automatisk strømstyring, som gjør at du bruker strøm når den er billigst. Rundt 60 % av strømforbruket i en bolig går til oppvarming. Ved å montere effektjustering kan du spare inntil 25 %.

Krøderen Elektro hjelper deg i gang og gir anbefalinger om hvilke energibesparende tiltak du kan gjennomføre. Vi kjenner også godt til Enovas støtteordninger og bistår gjerne med forslag og løsninger som kan utløse midler.

– Vi i Krøderen Elektro har god kunnskap om tiltak som støttes av Enova. Kundene søker selv om støtte på Enovas hjemmesider. Som søknadsgrunnlag laster de enkelt opp fakturaer og dokumentasjon på utførte tiltak. Enova gir støtte på inntil 35 % av kostnaden og kundene kan få tilbake inntil 10 000 kr. Automatisk strømstyring kan for eksempel brukes på varme, gulvvarme, panelovner, effektstyring på elbillader og varmtvannsbereder, sier Viggo Bottolfs, installatør og avdelingsleder for Hallingdal og Ringerike.

Siden funksjonen for energimåling allerede ligger i dagens smartmålere, trengs kun en enhet som henter informasjon fra strømmålerens kommunikasjonsport, for å komme i gang med smart strømstyring. Denne kommuniserer trådløst med en hub, som blir «hjernen» i systemet. Deretter kan du gjøre det så komplekst eller enkelt du selv vil. Det finnes nærmest ingen grenser for hva som kan styres.

Minst to tiltak for å få Enova-støtte

Enova tilbyr som nevnt inntil 10 000 kr i støtte for strømstyring i boliger. For å kvalifisere til støtte må det gjøres minst to tiltak, og elektriker må utføre alt som krever elektrisk koblingsarbeid for å kunne styres. I tillegg vil dette styrke el-sikkerheten i boligen.

– For å få støtte fra Enova må man gjøre minst to tiltak. Dette kan være for eksempel termostater og elbillader, eller termostater og styring av varmtvannsbereder, sier Viggo.

Mange fordeler med automatisk strømstyring

Med automatisk strømstyring kan du enkelt få kontroll på eget energiforbruk, noe som kan gi deg en rekke fordeler:

  • Unngå overbelastning av inntak
  • Kan løse utfordringer med for lite inntak
  • Kan holde deg på en lavere effekttariff
  • Redusere eller kutte forbruk i perioder der strømmen er kostbar
  • Redusere belastning/varmgang på el.installasjonen
  • Bevisstgjøring kan gi motivasjon til å redusere forbruk
  • Få inntil 10 000 kr i støtte fra Enova for strømstyring i boliger

– Ta kontakt med oss i Krøderen Elektro, så hjelper vi deg i gang, avslutter Viggo.

Vi kan strømstyring

Og hjelper deg med installasjoner som kvalifiserer til Enova-støtte.